Wij zijn een klein glaszettersbedrijf wat zich bezig houd met het leveren en plaatsen van alle soorten glas zowel aan particulieren als aannemers.
Onze klantenkring bestaat hoofdzakelijk uit aannemers en particulieren er word ook regelmatig een beroep op ons gedaan door conculega’s.
Bij ons kunt u terecht voor o.a. dubbelglas, enkelglas, figuurglas maar ook voor monumenten glas, brand/inbraakwerend glas en ventilatieroosters.

Mocht u met de gedachten rondlopen om uw huis te voorzien van dubbelglas, of heeft u andere ideeën, vraag geheel vrijblijvend een prijsopgave aan via de site. Ook met vragen en/of opmerkingen kunt u via de site contact met ons opnemen

Soorten glas

Dubbelglas
Om uw woonplezier te vergroten is het laten plaatsen van dubbelglas een goede investering. U zult het niet alleen merken aan de lagere energierekening maar ook dat geluiden van buitenaf veel minder hoorbaar zijn binnen in huis.

Wij leveren en plaatsen 3 soorten dubbelglas:
– standaard isolatieglas
– hr+ isolatieglas
– hr++ isolatieglas

Op het door ons geplaatste dubbelglas zit een garantie van 10 jaar.
Dubbelglas is in bijna alle modellen leverbaar en is goed te combineren met bv figuurglas.
Denk aan een badkamerraampje of voordeur.

Monumentenglas
Het door A&B Glaszetters geleverde Monuglas, slechts 10 mm dun isolerend dubbelglas, is speciaal ontwikkeld voor deze isolatie problemen met betrekking tot ramen en deuren in monumenten en historische gebouwen. Door de geringe dikte, is het product in nagenoeg elke situatie toepasbaar. Het door A&B Glaszetters geleverde Monuglas wordt uitgevoerd in getrokken glas, waardoor men de zachte, onregelmatige spiegeling behoud die juist zo karakteristiek is voor gevels in historische gebouwen en monumenten.

Naast het Monuglas levert A&B Glaszetters het MonuSafe en MonuTempered. Twee aanvullende producten voor de beglazing van ramen en deuren in monumenten en historische gebouwen.

Figuur en gekleurd glas
Behalve, het meest gebruikelijke heldere en doorzichte glas leveren en plaatsen wij uiteraard ook verschillende soorten figuur en gekleurdglas. Deze soorten kunnen ook goed gecombineerd worden met dubbelglas. Denk bijvoorbeeld aan een glazendeur(melkglas) of wc/badkamerraampje (reliefglas)

Wij hebben diverse voorbeeld stukken waaruit u thuis op uw gemak een keuze kunt maken!

spiegels

Naast de wat meer voorkomende soorten glas kunt u uiteraard ook bij A&B Glaszetters terrecht voor bv.spiegels, beglazing voor uw dakterras, tafelbladen of koelkastruitjes.
Verder behoort glas in lood ook tot de mogelijkheden.

Inbraakwerend glas
Is het u bekend dat gelaagd glas gebruikt wordt tegen inbraak? Gelaagd glas is opgebouwd uit verschillende ongeharde glasplaten die aan elkaar zijn gesmolten met daartussen in heldere of matte folie. Gelaagd glas heeft ook een hogere isolatiewaarde dan ongehard vensterglas, en wordt daarom ook vaak gebruikt als raam. Door het folie is het niet mogelijk om snel een steen naar binnen te gooien waardoor het de naam inbraakwerend glas krijgt.

Gelaagd glas behoort tot de veiligheidsglassoorten. Het glas zal niet snel doorbreken, maar ontstaat er een sterretje of een barst zoals bij een autoraam.

Glas weetjes

De aanschaf van dubbel glas brengt een investering met zich mee. Op den duur ben je immers fors minder kwijt aan stookkosten dan met enkel glas. Als vuistregel wordt vaak aangehouden dat de kosten voor het vervangen van enkel glas door dubbel glas in 8 tot 12 jaar terug te verdienen zijn. Wanneer je dus voor €6000 euro aan dubbel glas kwijt bent, bespaar je ongeveer €500 euro per jaar; dat is dus al meer dan €40 euro per maand!

Uiteraard is dit maar een vuistregel en zul je voor de werkelijke besparing af moeten wachten. Het verschilt heel erg per woning en wensen van de bewoners hoeveel je zult gaan besparen. Het is – zoals hierboven ook al gezegd – belangrijk je niet enkel blind te staren op de kosten en de terugverdientijd. Behalve dubbel glas schaf je eigenlijk ook een verbetering van het wooncomfort aan. Dat is een genot wat iedereen verdient en niet in geld is uit te drukken. Wanneer je eenmaal aan dubbel glas gewend bent zul je verbaasd zijn hoe prettig het is en hoe ver het comfortniveau van de woning zal stijgen. Veel mensen balen dat ze het enkele glas niet eerder hebben vervangen door dubbel glas.

Tussen het dubbelglas zit een spouw d.m.v. een, meestal aluminium, afstandhouder. Deze afstandhouder, ook wel kader genoemd, creëert ruimte tussen de glasbladen. Om te zorgen dat de schone en droge lucht tussen de glasbladen blijft wordt de volledige rand met een speciale kit afgedicht. De rand van de dubbele beglazing mag niet met direct zonlicht in verbinding staan want door UV straling en weersinvloeden kan de hechting van de glasbladen met de afstandhouder of het kader verminderen. Als de verbinding tussen het glas en de afstandhouder niet meer 100% dicht zit, dan is het dubbelglas lek en zal dit na verloop van tijd zichtbaar worden. Het glas verliest helderheid doordat aanslag aan de binnenzijde zichtbaar wordt.

Door het drukverschil dat ontstaat tussen het dubbelglas pakket en de buitenlucht wordt vochtige lucht naar binnen gezogen. Deze vochtige lucht condenseert en slaat aan op de binnenkant van de ruiten. In condens zit kalk. Droogt de condens dan blijft de kalkaanslag zitten en die zorgt ervoor dat u een witte en wazige aanslag aan de binnenzijde van het glas ziet. Hoe langer u de beglazing laat zitten, hoe meer aanslag er op de binnenzijde ontstaat. Uiteindelijk wordt het glas ondoorzichtig.

Door de fabrikant wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerend dubbelglas-eenheid (of, indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, dan wel een onafwisbaar grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolerend dubbelglaseenheid

De onder 1. genoemde garantie wordt gegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland voldoet aan:
a) de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; òf
b) andere dan de onder a genoemde plaatsingsvoorschriften mits door de fabrikant schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, dan wel kwalitatief beter dan de onder a genoemde plaatsingsvoorschriften. De afnemer van de fabrikant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings– en onderhoudsvoorschriften evenals zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht

Van de garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
a) breuk van één van de glasbladen;
b) bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet; vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen); mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen; het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolerend dubbelglaseenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen); onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponning-afdichting; ten behoeve van het onderhoud is de NPR 3577 van toepassing. het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden, die de randafdichting van de eenheid kunnen aantasten; thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.

Geen garantie wordt verleend voor:
– eenheden met één of meer bladen figuur-of draadglas;
– eenheden met kruisroeden of Wiener-sprossen
– eenheden, bestemd voor niet-verticale plaatsing;
– eenheden met glas-in-lood of glas-in-koper in de spouw
– eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is overeengekomen;
– onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerend dubbelglaseenheid, dan wel in samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de Nederlandse Normen NEN 3567 en NEN 3264;
– vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen; zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie

In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden, bestemd voor rollend materieel, 3 jaar.

De garantie houdt in dat, in het geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk tot levering van een identieke vervangende isolerend dubbelglas-eenheid wordt overgegaan, evenals tot vergoeding van de plaatsingskosten tot een maximum van € 15,00 per m2. Herleverd isolatieglas; de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid.Gevolgschade, d.w.z. alle schade, die niet rechtstreeks op het geleverde/geplaatste glas betrekking heeft, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Geen garantie wordt verleend indien en zolang niet volledig voldoening van de facturen heeft plaatsgevonden.
De garantieclaim moet te allen tijde worden ingediend via de glasleverancier, dat wil zeggen, degene die het glas gekocht heeft en wiens naam en adres op het garantiebewijs vermeld staat.

Ventilatieroosters

Uiteraard is het ook erg belangrijk om regelmatig in huis te luchten. Een raam open laten staan is met harde wind niet praktisch en bovendien inbraak gevoelig. Vraag naar de mogelijkheden van onze ventilatieroosters welke wij in de ruit voor u kunnen verwerken.

Contact

Oude Singel 68
2871 SG Schoonhoven

info@aenbglaszetters.nl
Tel: 0182 38 33 71
Mobiel: 06 144 488 32
    © Copyright - A&B Glaszetters